Sijoituspalvelut

Pääomasuojattu sijoittaminen

Pääomasuojattu sijoittaminen on vähemmän tunnettu mutta erittäin kiinnostava vaihtoehto. Se tarkoittaa nimensä mukaisesti sijoitustapaa, jossa sijoituksesi on suojattu kohde-etuuden, esimerkiksi osakeindeksin tai osakekorin arvon voimakkaalta laskulta. Sijoitusaika on 1 - 6 vuotta. Idea on yksinkertainen: vaikka kohde-etuuden arvo laskisi voimakkaasti, jopa 30 %, sijoituksesi nimellispääoma on suojattu ja maksetaan takaisin sijoituksen erääntyessä.

 

Tuottoa saat kohde-etuuden arvon noustessa tai pysyessä lähtöarvonsa tasolla. Mikäli kohde-etuuden arvo ei ole laskenut sijoituksen erääntyessä, tuottokuponkina maksetaan yleensä 8 - 13 % kerrottuna sijoituksen kestoajalla vuosina.

 

Pääomasuojatulla sijoittamisella pääset mukaan osakemarkkinoiden tuottomahdollisuuksiin mutta sijoituksesi on samalla suojattu osakemarkkinoiden voimakastakin laskua vastaan. Tutustu ajankohtaisiin tuotteisiin tästä

Pääomasuojattuun sijoittamiseen liittyvät riskit

Pääomasuojattuun sijoittamiseen sisältyy aina liikkeeseenlaskijariski. Tällä tarkoitetaan sitä, että liikkeeseenlaskija, yleensä joko koti- tai ulkomainen pankki, ei kykenisi maksamaan sijoitustasi takaisin eräpäivänä maksukyvyttömyyden vuoksi.

 

Yksi tapa arvioida takaisinmaksukykyä on tarkastella riippumattomien luokituslaitosten, kuten Standard & Poor’s ja Moody’s, liikkeeseenlaskijapankille antamaa luottoluokitusta. Luottoluokitus kuvaa pankin luottokelpoisuutta eli sen pitkäaikaista kykyä vastata velvoitteistaan. Mitä korkeampi luottoluokitus, sitä todennäköisemmin pankki kykenee vastaamaan velvoitteistaan.

 

Lisäksi pitää huomioida, että pääomasuoja on voimassa vain sijoituksen erääntyessä ja ehdoissa määriteltyyn kohde-etuuden prosentuaaliseen arvonaskuun saakka, eikä se kata merkintäpalkkiota ja mahdollista ylikurssia. Sijoituksen arvo voi olla sijoitettua pääomaa alhaisempi tai korkeampi, eikä pääomasuoja ole voimassa, mikäli sijoituksesta luovutaan ennenaikaisesti ja se myydään markkinahintaan kesken juoksuajan.

Sijoituspalvelua yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa

Meklarikeskus on erikoistunut pääomasuojattuun sijoittamiseen ja toimii SIP Nordic Fondkommission AB:n sidonnaisasiamiehenä. Tukenamme on yhteistyökumppaneita, joiden ammattitaito ja neuvotteluvoima näkyy sijoitusratkaisujen hyvissä ehdoissa asiakkaille.

 

Haluamme tarjota asiakkaillemme hyvätuottoisia sijoitusratkaisuja mahdollisimman pienellä riskillä. Jos sinulla on vastaavanlaiset tavoitteet sijoitustoiminnassasi, tervetuloa asiakkaaksemme.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Mikä on pääomasuojattu sijoitus?

Pääomasuojattu sijoitus on strukturoitu sijoitustuote, joka on rakennettu joukkovelkakirjalainan muotoon. Näitä tuotteita kutsutaan esimerkiksi osakeindeksilainoiksi, osakeobligaatioiksi, sijoitusobligaatioiksi, pörssiobligaatioiksi tai Autocall -sertifikaateiksi. Pääomasuojalla tarkoitetaan, että lainan liikkeeseenlaskija tai takaaja ovat sitoutuneet maksamaan lainan nimellispääoman takaisin eräpäivänä. Pääomasuojaus voi olla lainaehdoista riippuen joko täydellinen tai ehdollinen lainaehdoissa määriteltyyn kohde-etuuden arvonlaskuun saakka. Sijoitusaika on yleensä 1–6 vuotta.

 

Strukturoitu sijoitustuote on rakennettu yleensä kahdesta osasta, eli korko- ja tuotto-osasta. Korko-osa on tavallisesti nollakuponkikorkoinen velkakirjalaina ja tuotto-osassa käytetään johdannaisia, yleensä osto-optioita. Tuotto-osa on sidottu lainaehtojen mukaisiin kohde-etuuksiin, joiden perusteella kertyvä tuotto maksetaan sijoittajalle. Kohde-etuutena voi olla mm. osakkeiden, osakeindeksien, valuuttakurssien, korkojen tai hyödykkeiden arvonkehitys. Korko-osan avulla eräpäivänä maksetaan takaisin vähintään sijoituksen nimellispääoma ja tuotto-osan perusteella kertynyt mahdollinen tuotto.

 

Pääomasuojattuun sijoittamiseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Jos liikkeeseenlaskija ja takaaja joutuvat maksukyvyttömiksi tai asetetaan konkurssiin, sijoitettu pääoma ja mahdollinen tuotto saatetaan menettää kokonaan tai osittain. Lisäksi strukturoidun sijoitustuotteen pääomasuoja on voimassa vain eräpäivänä ja se ei kata mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota. Mikäli sijoitustuote myydään ennen eräpäivää, sen markkinahinta voi olla matalampi tai korkeampi kuin sijoitettu pääoma.

 

Strukturoidun sijoitustuotteen kohde-etuuden kehitys on erittäin merkityksellinen sijoituksen tuoton muodostumisessa. Kohde-etuuden kehitys riippuu monista eri tekijöistä, joihin vaikuttavat mm. osakekurssi, luotto, korko, valuutta, raaka-aineiden hinta ja poliittiset riskit. Sijoitus tuotteeseen ei vastaa suoraa sijoitusta kohde-etuuteen. Sijoitus voi antaa kohde-etuuden kehityksestä poikkeavan alhaisemman tai korkeamman tuoton.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Hyödynnä sijoitusvakuutuksen edut

Sijoitusvakuutus tarjoaa ainutlaatuisia etuja verosuunnitteluun ja sijoituskohteiden hallintaan.

Tuoton verotus

 • Sijoitusvakuutuksen tuottoa verotetaan pääomatulona. Tuotto on veronalaista pääomatuloa siinä vaiheessa kun nostat varoja sijoitusvakuutuksestasi.
 • Voit vaihtaa sijoituskohteita ilman veroseuraamuksia. Sijoituskohteiden tuottoja ei veroteta vaihtohetkellä, vaan tuotot voidaan sijoittaa täysimääräisesti uudelleen. Voit sijoittaa jopa verojen osuuden uuteen kohteeseen, tämä etu parantaa merkittävästi vakuutussijoittamisen tuottomahdollisuutta.
 • Kokeneet sijoittajat osaavat laskea kuinka paljon veroja he ovat maksaneet myyntivoitoista vaihtaessaan sijoituskohdetta. Hyödynnä sijoitusvakuutuksen veroetu ja vältä vero ensi kerralla.

Perintö- ja lahjavero:

 • Sijoitusvakuutukseen sisältyy henkivakuutusturva. Kuolemantapauksen perusteella lähiomaisille maksettavat henkivakuutuskorvaukset kuuluvat perintöverotuksen piiriin.
 • Muille kuin lähiomaisille maksettava henkivakuutuskorvaus on koko määrältään verotettavaa pääomatuloa.
 • Sijoitusvakuutuksesta voit myös lahjoittaa pääomaa haluamallesi saajalle 4 999 euroa ilman lahjaveroa kolmen vuoden välein. Edellytyksenä on, ettei sama lahjoittaja ole antanut muita veronalaisia lahjoja kolmen edeltävän vuoden aikana. Mikäli lahjoitetaan sijoitusvakuutukseen kertynyttä tuottoa, siitä on maksettava pääomatulovero. Saajan ei tarvitse olla lähiomaisesi, lahjan voit antaa esimerkiksi myös kummilapselle.

Sijoitusten hallinta:

 • Sijoitusvakuutuksella hallinnoit yhdellä sopimuksella useita sijoituskohteita ja voit vaihtaa kohteita helposti.
 • Sijoitusten ostoja ja myyntejä ei eritellä verotuksessa. Näin säästät myös aikaa ja vaivaa veroilmoituksen täytössä.
 • Voit tehdä lisäsijoituksia milloin tahansa.
 • Voit myös nostaa varojasi kesken sopimusajan, joko kokonaan tai osittain. Huomioi kuitenkin ennenaikaisesta takaisinnostosta mahdollisesti aiheutuvat kulut.
 • Henkivakuutuksen edunsaajan voit määrätä vapaasti ja muuttaa sitä tarvittaessa, sijoitusvakuutus joustaa elämätilanteesi mukaan.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Huomioi ennen sijoituspäätöstä

Pääomasuojatut sijoitustuotteet sopivat sijoittajille, jotka osaavat arvioida sijoituksensa riskit. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee perehtyä tuotetta koskevaan myyntiesitteeseen ja muuhun mahdolliseen markkinointimateriaaliin ja varmistua siitä, että ymmärtää tuotteen ominaisuudet. Sijoittajan pitää harkita, sopiiko sijoitus omiin tarpeisiin ja olosuhteisiin ja tiedostaa, kykeneekö kantamaan sijoitukseen liittyvät taloudelliset riskit.

Huomioi seuraavat asiat ennen sijoituspäätöstäsi:

Mieti säästöjäsi ja sijoituksiasi kokonaisuutena.

 • Mikä on sijoitusaika, millaista tuottoa tavoittelet ja miten paljon olet valmis ottamaan riskiä tuoton eteen?

Millaisilla ehdoilla sijoittamasi pääoma on suojattu?

 • Onko sijoituksessa täysi pääomasuoja vai onko sijoitus ehdollisesti pääomasuojattu tietyn kohde-etuuden prosentuaaliseen laskuun saakka?
 • Millaisissa tilanteissa pääomaa voidaan menettää?
 • Varaudu pitämään sijoituksesi eräpäivään asti. Pääomasuoja on voimassa vain eräpäivänä.
 • Pääomasuoja ei poista kaikkia riskejä. Sijoituksessa on aina liikkeeseenlaskijariski. Selvitä, kuka on tuotteen liikkeeseenlaskija tai takuun antanut rahoituslaitos ja mikä on niiden taloudellinen tilanne.

Pääomasuojatut sijoitukset saattavat olla hyvin monimutkaisia. Tutustu tuotteen ominaisuuksiin ja ehtoihin tarkasti.

 • Tuotevalikoima on laaja, vertaile eri tarjoajien tuotteita. Samankaltaisilta vaikuttavien tuotteiden ehdoissa voi olla suuria eroja.
 • Sijoitus ilman merkintäpalkkiota ei välttämättä tarkoita, että tuote olisi kuluiltaan edullinen. Kulut on voitu huomioida tuotteen muissa ehdoissa. Tuottokertoimen pienuus ja laaja keskiarvostus ovat ominaisuuksia, joihin kulut on saatettu häivyttää.
 • Myyntiesitteet voivat olla vaikeaselkoisia. Kysy rohkeasti lisätietoa asioista, jotka jäävät epäselviksi.
 • Älä sijoita tuotteeseen, jota et ymmärrä!

Kuinka sijoituksen tuotto muodostuu?

 • Määräytyykö tuotto osakkeiden, osakeindeksien, korkojen, valuuttojen, hyödykkeiden ym. arvonkehityksen mukaisesti?
 • Maksetaanko tuotto vuosittain vai vasta sijoituksen erääntyessä?
 • Miten tuotto lasketaan? Tuoton laskentatapa voi vaihdella erittäin paljon. Sijoittajan saamassa tuotossa voi olla suuri ero kahden samanlaiselta vaikuttavan pääomasuojatun tuotteen välillä.
 • Tuottoon vaikuttavat keskeisesti osallistumisaste eli tuottokerroin sekä kohde-etuuden arvostuspäivien lukumäärä ja loppuarvon laskentatapa.
 • Tuottokerroin kertoo, miten suuren osuuden sijoittaja saa ehtojen mukaan lasketusta kohde-etuuden arvonnoususta. Tuottokertoimissa on suuria eroja, kiinnitä erityistä huomiota tuottokertoimen suuruuteen. Mitä suurempi tuottokerroin, sitä suuremman tuoton sijoittaja saa kohde-etuuden arvonnoususta.
 • Tuottoa laskettaessa kohde-etuuden loppuarvoa verrataan lähtöarvoon. Loppuarvo ei ole yleensä yhden tietyn päivän arvo, vaan ehtojen mukaisilta arvostuspäiviltä kerättyjen kohde-etuuksien arvojen keskiarvo. Arvostuspäiviä voi olla paljon tai vähän. Laajassa keskiarvostamisessa kohde-etuuden arvoja kerätään koko sijoitusajalta. Vältä tuotteita, joissa käytetään sekä laajaa keskiarvostamista että pientä tuottokerrointa. Tällaisesta sijoituksesta saatava tuotto voi olla suuri pettymys, vaikka kohde-etuuden arvo olisi noussut voimakkaasti.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Kiinnostuitko? Jätä yhteystietosi, otamme yhteyttä!

Vakuutusmeklaripalveluista
Sijoituspalveluista
Sähköpostitse
Tekstiviestitse
hCaptcha
Henkilötietojen käyttö: Tietosuojaseloste