Mikä on pääomasuojattu sijoitus?

Pääomasuojattu sijoitus on strukturoitu sijoitustuote, joka on rakennettu joukkovelkakirjalainan muotoon. Näitä tuotteita kutsutaan usein indeksilainoiksi, osakeobligaatioiksi, sijoitusobligaatioiksi tai pörssiobligaatioiksi. Pääomasuojalla tarkoitetaan, että lainan liikkeeseenlaskija tai takaaja ovat sitoutuneet maksamaan lainan nimellispääoman takaisin eräpäivänä, vaikka tuottoa eli indeksihyvitystä ei olisi kertynyt tai se olisi negatiivinen. Sijoitusaika on yleensä 2–6 vuotta.

Strukturoitu sijoitustuote on rakennettu yleensä kahdesta osasta eli korko- ja tuotto-osasta. Korko-osa on tavallisesti nollakuponkikorkoinen velkakirjalaina ja tuotto-osassa käytetään johdannaisia, yleensä osto-optioita. Tuotto-osa on sidottu lainaehtojen mukaisiin kohde-etuuksiin, joiden perusteella kertyvä tuotto maksetaan sijoittajalle. Kohde-etuutena voi olla mm. osakkeiden, osakeindeksien, valuuttakurssien, korkojen tai hyödykkeiden arvonkehitys. Korko-osan avulla eräpäivänä maksetaan takaisin vähintään sijoituksen nimellispääoma ja tuotto-osan perusteella kertynyt mahdollinen tuotto.

Pääomasuojattuun sijoittamiseen liittyy riski liikkeeseenlaskijan takaisinmaksukyvystä. Jos liikkeeseenlaskija ja takaaja joutuvat maksukyvyttömiksi tai asetetaan konkurssiin, sijoitettu pääoma ja mahdollinen tuotto saatetaan menettää kokonaan tai osittain. Lisäksi strukturoidun sijoitustuotteen pääomasuoja on voimassa vain eräpäivänä ja se ei kata mahdollista ylikurssia eikä merkintäpalkkiota. Mikäli sijoitustuote myydään ennen eräpäivää, sen markkinahinta voi olla matalampi tai korkeampi kuin sijoitettu pääoma.

Strukturoidun sijoitustuotteen kohde-etuuden kehitys on erittäin merkityksellinen sijoituksen tuoton muodostumisessa. Kohde-etuuden kehitys riippuu monista eri tekijöistä, joihin vaikuttavat mm. osakekurssi-, luotto-, korko-, valuutta-, raaka-aineiden hinta- ja poliittiset riskit. Sijoitus tuotteeseen ei vastaa suoraa sijoitusta kohde-etuuteen. Sijoitus voi antaa kohde-etuuden kehityksestä poikkeavan alhaisemman tai korkeamman tuoton.

Ota yhteyttä ja kysy lisää!