Huomioi ennen sijoituspäätöstä

Pääomasuojatut sijoitustuotteet sopivat sijoittajille, jotka osaavat arvioida sijoituksensa riskit. Ennen sijoituspäätöksen tekemistä tulee perehtyä tuotetta koskevaan myyntiesitteeseen ja muuhun mahdolliseen markkinointimateriaaliin ja varmistua siitä, että ymmärtää tuotteen ominaisuudet. Sijoittajan pitää harkita sopiiko sijoitus omiin tarpeisiin ja olosuhteisiin ja tiedostaa kykeneekö kantamaan sijoitukseen liittyvät taloudelliset riskit.

Huomioi seuraavat asiat ennen sijoituspäätöstäsi:

Mieti säästöjäsi ja sijoituksiasi kokonaisuutena.

 • Mikä on sijoitusaika, millaista tuottoa tavoittelet ja miten paljon olet valmis ottamaan riskiä tuoton eteen?

Millaisilla ehdoilla sijoittamasi pääoma on suojattu?

 • Onko sijoituksessa täysi pääomasuoja vai onko sijoitus ehdollisesti pääomasuojattu tietyn kohde-etuuden prosentuaaliseen laskuun saakka?
 • Millaisissa tilanteissa pääomaa voidaan menettää?
 • Varaudu pitämään sijoituksesi eräpäivään asti. Pääomasuoja on voimassa vain eräpäivänä.
 • Pääomasuoja ei poista kaikkia riskejä. Sijoituksessa on aina liikkeeseenlaskijariski. Selvitä, kuka on tuotteen liikkeeseenlaskija tai takuun antanut rahoituslaitos ja mikä on niiden taloudellinen tilanne.

Pääomasuojatut  sijoitukset saattavat olla hyvin monimutkaisia. Tutustu tuotteen ominaisuuksiin ja ehtoihin tarkasti.

 • Tuotevalikoima on laaja, vertaile eri tarjoajien tuotteita. Samankaltaisilta vaikuttavien tuotteiden ehdoissa voi olla suuria eroja.
 • Sijoitus ilman merkintäpalkkiota ei välttämättä tarkoita, että tuote olisi kuluiltaan edullinen. Kulut on voitu huomioida tuotteen muissa ehdoissa. Tuottokertoimen pienuus ja laaja keskiarvostus ovat ominaisuuksia, joihin kulut on saatettu häivyttää.
 • Myyntiesitteet voivat olla vaikeaselkoisia. Kysy rohkeasti lisätietoa asioista, jotka jäävät epäselviksi.
 • Älä sijoita tuotteeseen, jota et ymmärrä!

Kuinka sijoituksen tuotto muodostuu?

 • Määräytyykö tuotto osakkeiden, osakeindeksien, korkojen, valuuttojen, hyödykkeiden ym. arvonkehityksen mukaisesti?
 • Maksetaanko tuotto vuosittain vai vasta sijoituksen erääntyessä?
 • Miten tuotto lasketaan? Tuoton laskentatapa voi vaihdella erittäin paljon. Sijoittajan saamassa tuotossa voi olla suuri ero kahden samanlaiselta vaikuttavan pääomasuojatun tuotteen välillä.
 • Tuottoon vaikuttavat keskeisesti osallistumisaste eli tuottokerroin sekä kohde-etuuden arvostuspäivien lukumäärä ja loppuarvon laskentatapa.
 • Tuottokerroin kertoo, miten suuren osuuden sijoittaja saa ehtojen mukaan lasketusta kohde-etuuden arvonnoususta. Tuottokertoimissa on suuria eroja, kiinnitä erityistä huomiota tuottokertoimen suuruuteen. Mitä suurempi tuottokerroin, sitä suuremman tuoton sijoittaja saa kohde-etuuden arvonnoususta.
 • Tuottoa laskettaessa kohde-etuuden loppuarvoa verrataan lähtöarvoon. Loppuarvo ei ole yleensä ole yhden tietyn päivän arvo, vaan ehtojen mukaisilta arvostuspäiviltä kerättyjen kohde-etuuksien arvojen keskiarvo. Arvostuspäiviä voi olla paljon tai vähän. Laajassa keskiarvostamisessa kohde-etuuden arvoja kerätään koko sijoitusajalta. Vältä tuotteita, joissa käytetään sekä laajaa keskiarvostamista että pientä tuottokerrointa. Tällaisesta sijoituksesta saatava tuotto voi olla suuri pettymys, vaikka kohde-etuuden arvo olisi noussut voimakkaasti.
Ota yhteyttä ja kysy lisää!